Säkerställ att din Inman Aligner är äkta. Hitta ett certifierat Inman Alignerlaboratorium

Endast nedanstående laboratorium är certifierade Inman Alignerlaboratorier. De har väl utbildad personal för att säkerställa att deras Inman Aligner är i enlighet med senaste kunskap och erfarenhet för att resultatet skall bli snabbt och förutsägbart.